Doelgericht communiceren

Bedrijfsleven

U communiceert elke dag. Met collega’s en medewerkers bijvoorbeeld of met klanten en cliënten. Die communicatie is heel belangrijk. Want in uw gesprekken streeft u een doel na. U wilt bijvoorbeeld dat uw gesprekspartner iets doet of juist laat. Om dat te bereiken is het van cruciaal belang dat uw communicatie goed aansluit bij uw gesprekspartner. Motivational Interviewing (MI) helpt u daarbij.

Als u meer uit uw gesprekken wilt halen en efficiënter en effectiever aan uw doelen wilt werken, binnen of buiten uw organisatie, helpt Balans & Motivatie u graag op weg. We doen dat met workshops, trainingen, teamdagen, begeleiding bij verandertrajecten en coaching. Allemaal op basis van Motivational Interviewing (MI).

Praten over je vak
Medewerkers hebben te maken met een grote hoeveelheid regels en wetgeving. Er gaat veel tijd en energie zitten in administratieve en organisatorische taken. Sterker nog, het is vaak het gesprek van de dag tussen collega’s. Met Praten over je vak zet je inhoud en vakmanschap op de eerste plaats. Deelnemers ontdekken dan vaak hoe zeer zij dit gemist hebben en krijgen veel nieuwe energie. De methodiek maakt het aanwezige vakmanschap en de drijfveren binnen een team zichtbaar. Door ‘Praten over je vak’ kun je samen leren van de dagelijkse werkpraktijk, het aanwezige vakmanschap tot zijn recht laten komen en de samenwerking binnen een team verbeteren. Lees meer over het ontwikkelen van vakmanschap door ‘Praten over de je vak’. 

.

Kennismakingsworkshop
In een workshop van één of twee dagdelen leert u waar MI voor staat. U ontdekt dat MI ervoor zorgt dat u een beter contact krijgt met uw gesprekspartner. U ziet dat het bovendien handvatten biedt om aan te sluiten bij zijn of haar beleving. Tijdens de workshop gaan we verder in op ambivalentie en de invloed die die ambivalentie heeft op gedragsverandering.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Basistraining
In een training van twee of drie dagen gaan we diep in op Motivational Interviewing en de bijbehorende vaardigheden. U leert wat de basishouding van MI inhoudt en maakt het theoretisch kader praktisch door te oefenen met verschillende vaardigheden. Tijdens de training staan motivatie, verandering en weerstand centraal. Verder gaan we uitgebreid in op ambivalentie onderzoek, luisteren, reflecteren en het meeveren met weerstand. Na de training bereikt u meer in uw communicatie met anderen. U bent in staat samen met uw gesprekspartner aan duurzame verandering te werken. U kunt ervoor kiezen de basistraining in company of juist buiten de deur te organiseren.

Geïnteresseerd in een training voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Teamdag op maat
Tijdens een teamdag werken we met thema’s die specifiek van belang zijn voor uw team. Denk aan: ‘Hoe motiveer ik mijn collega’s?’ en ‘Hoe voer ik een POP-gesprek waarbij de medewerker zelf actief nadenkt over mogelijkheden?’ We hanteren daarbij de uitgangspunten van Motivational Interviewing. Een teamdag is maatwerk. We overleggen dan ook vooraf met u welke onderwerpen er aan de orde moeten komen. U kunt ervoor kiezen de teamdag in company of juist buiten de deur te organiseren.

Wat nemen deelnemers aan een teamdag mee terug naar de werkvloer?
Op het evaluatieformulier geven deelnemers aan wat zij zich voornemen naar aanleiding van de teamdag. Veel genoemde punten zijn:

  • Zich meer opstellen voor feedback
  • Meer letten op weerstand
  • Vaker positief gedrag bevestigen
  • Benieuwd blijven naar de ander

Geïnteresseerd in een teamdag voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

 

Begeleiding bij verandertrajecten
Organisaties zijn aan verandering onderhevig. Fusies en koerswijzigingen: ze zijn aan de orde van de dag. Hebt u ook te maken met veranderingen in uw organisatie? Dan weet u als geen ander dat het succes van het verandertraject vooral bepaald wordt door de inzet van uw medewerkers. Door uw medewerkers actief mee te laten denken in het proces en ze in staat te stellen zelf de vertaalslag te maken naar hun werk, krijgt u meer medewerking, bereikt u uw doelen sneller en houdt u gemotiveerde medewerkers. Dat is allemaal winst. Balans & Motivatie begeleidt u graag bij uw verandertraject op basis van Motivational Interviewing.

Geïnteresseerd in onze begeleiding?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Coaching on the job
Als u MI in uw dagelijks werk wilt implementeren, kan het helpen uw gesprekken samen met Balans & Motivatie te analyseren en uw vaardigheden waar nodig aan te scherpen. Dat kan met coaching on the job. We verbeteren de opbrengst van uw gesprekken door een-op-een aan uw vaardigheden op het gebied van MI te werken. We doen dat heel specifiek op basis van de analyse van uw gesprekken.

Geïnteresseerd in een coachingtraject voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

De methodiek ‘Praten over je vak’ is door de politie ontwikkeld. Het lijkt op intervisie, maar het grote verschil is dat je samen met je directe collega’s aan de slag gaat. Jullie delen de omstandigheden: werkprocessen, systemen, reorganisatie, doelstellingen en doelgroepen. Welke invloed hebben de almaar veranderende omstandigheden op het vak? Hoe kun je dat goed uitoefenen? Door met collega’s en leidinggevenden op een gestructureerde manier te ‘praten over je vak’, kun je vakmanschap zichtbaar maken en samen ontdekken wat werkt.

Een of meerdere gezamenlijk gekozen casussen worden besproken tijdens een sessie van 2 tot 2,5 uur met 8 tot 12 deelnemers. Niet het resultaat staat centraal, maar de beslismomenten en keuzes die mensen maken. Het hoe en waarom. En wat we ervan kunnen leren. Zo bouw je aan een open klimaat en krijgen mensen oog voor kwaliteiten van collega’s. Dit versterkt vakmanschap, vertrouwen en de onderlinge band.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.