Goed voor de aarde en voor elkaar zorgen

Duurzaam ondernemen

Gea van Andel kiest ervoor in al haar handelen verantwoordelijk om te gaan met haar omgeving. Niet alleen bij de aankoop van producten, maar ook door verantwoorde en verbindende activiteiten te ontplooien en door het steunen van duurzame initiatieven.

Minibieb
Gea nam het initiatief om een Minibieb in haar tuin te plaatsen. Het begon met een simpel kratje, dat bij elke regenbui weer naar binnen moest. Voor het maken van een fraai kastje in de vorm van een minihuisje dat buiten kan blijven staan, benaderde zij Syndion, een organisatie die gehandicapten ondersteunt. Zij gaven aan dat ze minimaal tien afnemers moesten hebben. En dat is gelukt. Op verschillende plekken in de regio staat nu een Minibieb.

“Ik houd ervan dingen te delen”, vertelt Gea. “Dat vind ik belangrijk in het leven. Met boeken heb ik vaak dat ik er tien van zou willen hebben, om ze uit te delen. Ze geven je een andere kijk op dingen, je komt in een andere wereld. Dat laatste heb ik vooral met reisverhalen.

BlauwZaam
Ook is Gea partner van BlauwZaam dat het convenant Circulair Ondernemerschap heeft ontwikkeld. Dit convenant moet leiden tot nieuwe kansen voor ondernemers, het bundelen van kennis en kracht en versnelling van de transitie naar een circulaire economie. Circulair ondernemen is een innovatieve manier van werken, waarbij de nadruk ligt op het sluiten van kringlopen, het voorkomen van afval en verspilling en het creëren van waarde voor de klant en de samenleving.

Gea: “Voor mij is het belangrijk om een bijdrage te leveren aan Circulaire Economie. Klantwensen veranderen, grondstoffen worden schaars en dus duurder, het milieu staat onder druk en afval en verspilling zijn ongewenste kostenposten. Deze ontwikkelingen vragen om een andere manier van ondernemen. Het is een noodzaak, maar ook ontzettend mooi en leuk om samen over oplossingen en verbeteringen na te denken. Deze aarde zie ik als een gift van de Gever. Ik ben als ‘rentmeester’ verantwoordelijk voor de manier waarop ik met de aarde en haar bronnen omgaan. Door samen met collega-ondernemers na te denken over mogelijkheden hoop ik een bijdrage te leveren. Ik kijk ook hoe ik mijn klanten hierin kan ondersteunen. Hoe geven bedrijven vorm aan deze ontwikkeling, hoe nemen zij medewerkers mee in dit proces en wat is daarvoor nodig? Het blijft niet bij nadenken en anderen helpen, hiermee bezig zijn houdt mij scherp en ik kijk dan ook kritisch naar mezelf. Wat kan ik veranderen waardoor mijn ‘foodprint’ minder groot wordt? Rond dit thema samenwerken met collega-ondernemers vind ik uitermate boeiend. Zij hebben drive en interesse om processen te verbeteren, zijn gewend een lange adem te moeten hebben en denken in mogelijkheden. Binnen BlauwZaam heerst een open sfeer waar samen delen en elkaar verrijken belangrijk is. Die mentaliteit spreekt mij aan!”

Fairphone
De Fairphone is de eerste eerlijke telefoon en hij is door de Nederlander Bas van Abel ontworpen. Gea: “Het kost mij moeite om te wennen aan het besturingssysteem, toch ga ik ervoor. Een telefoon waarbij de grondstoffen eerlijk verkregen zijn, dat wil toch iedereen?”