Duurzame beweging mogelijk maken

Motivational Interviewing betekent motiverende gespreksvoering. Met deze methode kunnen we door doelgericht communiceren iemands eigen motivatie tot verandering opwekken en versterken. Motivational Interviewing is altijd gericht op samenwerking. Het doel is met elkaar te komen tot duurzame verandering.

Beweging mogelijk maken
Motivational Interviewing neemt de verandering die u wenst als uitgangspunt. Om beweging mogelijk te maken, houden we de autonomie van de ander hoog. We werken – op basis van gelijkwaardigheid – mét elkaar en zijn oprecht nieuwsgierig naar de gedachten en ideeën van de ander. Er ontstaat immers pas bereidheid om mee te bewegen als iemand zich gehoord en serieus genomen voelt. Goed luisteren en reflecteren, open vragen stellen, bevestiging geven en samenvatten hoort daarbij.

Voor wie?
Balans & Motivatie past Motivational Interviewing toe op alle niveaus in het bedrijfsleven en bij de (semi-)overheid. Ook staat Balans & Motivatie mensen in hun privésituatie bij als ze keuzes maken die richtinggevend zijn voor hun leven. Altijd met persoonlijke aandacht en grote betrokkenheid. Simpelweg omdat die voorwaardelijk zijn voor resultaat.

Introductie

Een introductiedag vol nieuwe inzichten over gedragsverandering met Motivational Interviewing.

Inclusief

een maand online coaching

Meer info

Basis

Leg een grondige basis Motivational Interviewing met drie dagen inspirende in company training.

Inclusief

drie maanden online coaching

Meer info

Verdieping

Verdiepen of opfrissen: een training van een dag die nieuwe kennis, energie en inspiratie geeft.

Meer bereiken

met Motivational Interviewing

Meer info

Op maat

Training of coaching op maat van individuen of teams. Kennis en direct toepasbare praktische handvatten.

Maatwerk

Gericht aan de slag met gedragsverandering.

Meer info