Van reorganisatie tot burgerparticipatie

Overheid

Overheidsorganisaties zijn continu in beweging. Ze hebben te maken met de dynamiek van de politiek, moeten inspelen op de veranderende samenleving, omgaan met kleinere budgetten en nieuwe regelgeving. Of het nu gaat om de implementatie van een nieuwe werkwijze of het organiseren van burgerparticipatie: het aanpassen van gewoonten en gedrag speelt een rol. Zowel bij de interne doelgroep (medewerkers) als bij de externe doelgroep (burgers). Een van de belangrijkste factoren voor succesvolle, duurzame verandering is de intrinsieke motivatie van de betrokkenen. Motivational Interviewing (MI) is een gesprekstechniek die u helpt om mensen van binnenuit te motiveren voor een verandering. Het resultaat? Een sneller en soepeler proces dat mensen met positieve energie in beweging brengt.

Praten over je vak
Medewerkers hebben te maken met een grote hoeveelheid regels en wetgeving. Er gaat veel tijd en energie zitten in administratieve en organisatorische taken. Sterker nog, het is vaak het gesprek van de dag tussen collega’s. Met Praten over je vak zet je inhoud en vakmanschap op de eerste plaats. Deelnemers ontdekken dan vaak hoe zeer zij dit gemist hebben en krijgen veel nieuwe energie. De methodiek maakt het aanwezige vakmanschap en de drijfveren binnen een team zichtbaar. Door ‘Praten over je vak’ kun je samen leren van de dagelijkse werkpraktijk, het aanwezige vakmanschap tot zijn recht laten komen en de samenwerking binnen een team verbeteren. Lees meer over het ontwikkelen van vakmanschap door ‘Praten over de je vak’. 

.

Kennismakingsworkshop
In een workshop van één of twee dagdelen leert u waar MI voor staat. U ontdekt dat MI ervoor zorgt dat u een beter contact krijgt met uw gesprekspartner. U ziet dat het bovendien handvatten biedt om aan te sluiten bij zijn of haar beleving. Tijdens de workshop gaan we verder in op ambivalentie en de invloed die die ambivalentie heeft op gedragsverandering.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Basistraining
In een training van twee of drie dagen gaan we diep in op Motivational Interviewing en de bijbehorende vaardigheden. U leert wat de basishouding van MI inhoudt en maakt het theoretisch kader praktisch door te oefenen met verschillende vaardigheden. Tijdens de training staan motivatie, verandering en weerstand centraal. Verder gaan we uitgebreid in op ambivalentie onderzoek, luisteren, reflecteren en het meeveren met weerstand. Na de training bereikt u meer in uw communicatie met anderen. U bent in staat samen met uw gesprekspartner aan duurzame verandering te werken. U kunt ervoor kiezen de teamdag in company of juist buiten de deur te organiseren.

Geïnteresseerd in een training voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Teamdag op maat
Tijdens een teamdag werken we met thema’s die specifiek op uw team gericht zijn. We hanteren daarbij de uitgangspunten van Motivational Interviewing. Een teamdag is maatwerk. We overleggen dan ook vooraf met u welke onderwerpen er aan de orde moeten komen. U kunt ervoor kiezen de teamdag in company of juist buiten de deur te organiseren.

Geïnteresseerd in een teamdag voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Begeleiding bij verandertrajecten
Hebt u te maken met veranderingen in uw organisatie? Dan weet u als geen ander dat het succes van het verandertraject vooral bepaald wordt door de inzet en inspanningen van uw medewerkers. Door uw medewerkers actief mee te laten denken in het proces en ze in staat te stellen zelf de vertaalslag te maken naar hun werk, krijgt u meer medewerking, bereikt u uw doelen sneller en houdt u gemotiveerde medewerkers. Dat is allemaal winst. Balans & Motivatie begeleidt u graag op basis van Motivational Interviewing bij uw verandertraject.

Geïnteresseerd in onze begeleiding?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Coaching on the job
Als u MI in uw dagelijks werk wilt implementeren, kan het helpen uw gesprekken samen met Balans & Motivatie te analyseren en uw vaardigheden waar nodig aan te scherpen. Dat kan met coaching on the job. We verbeteren de opbrengst van uw gesprekken door een-op-een aan uw vaardigheden op het gebied van MI te werken. We doen dat heel specifiek op basis van de analyse van uw gesprekken.

Geïnteresseerd in een coachingtraject voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

De methodiek ‘Praten over je vak’ is door de politie ontwikkeld. Het lijkt op intervisie, maar het grote verschil is dat je samen met je directe collega’s aan de slag gaat. Jullie delen de omstandigheden: werkprocessen, systemen, reorganisatie, doelstellingen en doelgroepen. Welke invloed hebben de almaar veranderende omstandigheden op het vak? Hoe kun je dat goed uitoefenen? Door met collega’s en leidinggevenden op een gestructureerde manier te ‘praten over je vak’, kun je vakmanschap zichtbaar maken en samen ontdekken wat werkt.

Een of meerdere gezamenlijk gekozen casussen worden besproken tijdens een sessie van 2 tot 2,5 uur met 8 tot 12 deelnemers. Niet het resultaat staat centraal, maar de beslismomenten en keuzes die mensen maken. Het hoe en waarom. En wat we ervan kunnen leren. Zo bouw je aan een open klimaat en krijgen mensen oog voor kwaliteiten van collega’s. Dit versterkt vakmanschap, vertrouwen en de onderlinge band.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.