Project Description

Motivational Interviewing in de praktijk

Dat wil ik ook!

Samen groeien in vakmanschap

Werkwijze

De directie van de penitentiaire inrichting in Nieuwersluis gaf de aftrap van deze startbijeenkomst over vakmanschap. Zij verwoordden de missie en de visie van de organisatie en deelden belangrijke uitkomsten van de pilot PDMA ‘Zelfredzaamheid in detentie’. De pilot werd gekoppeld aan de bijeenkomst door in te gaan op de vraag: wat heeft deze pilot van jouw competentie en professionaliteit gevraagd?

In twee groepen wisselden de deelnemers met elkaar van gedachten over verschillende vragen:

  • Wat heb jij nodig om te kunnen ontwikkelen in je vak?
  • Hoe kun je als team groeien?
  • Op welke manier kunnen we dit realiseren?

De opbrengst van deze gesprekken werd plenair gedeeld en verbonden aan ontwikkeld aanbod op het vlak van vakmanschap.

Aan het eind speelden de deelnemers de serious game Dialogue Trainer. Via deze game krijgen de medewerkers inzicht in de manier waarop zij onderling met elkaar communiceren. Deze inzichten worden gekoppeld aan wat dit betekent voor de samenwerking en het groeien in vakmanschap. Hoe voer je nu het gesprek over integriteit en dilemma’s, hoe luister je naar elkaar? Hoe bereid ben ik me te verdiepen in de motieven van de ander?

Resultaat
Medewerkers overzien het grotere geheel van de organisatie. De missie en visie gaan ‘leven’ en het wordt duidelijk wat de visie dan betekent in het dagelijks werk. De deelnemers waardeerden dat er geluisterd werd naar hun ideeën en ontdekten dat echt luisteren naar elkaar best lastig is. Samen met collega’s van verschillende disciplines van gedachten wisselen over leren en ontwikkeling werd als waardevol beschouwd.

Na de startbijeenkomst zijn er meerdere sessies ‘Praten over je vak’ gehouden. Het is de uitdrukkelijke wens van veel medewerkers om dit mulitidisciplinair aan te pakken, zodat mensen met verschillende functies van en met elkaar kunnen leren. Hier is gehoor aan gegeven. Zo gingen bijvoorbeeld beveiligers, casemanagers en bibliotheekmedewerkers samen in gesprek over een voorval. De sessies worden door twee facilitators begeleid.

Gea over deze opdracht
“‘Praten over je vak’ stamt uit de tijd van ‘de meester en de gazel’. Je werk – kennis, vaardigheden en inzichten – overdragen, heeft veel potentie in zich. Door zelf te praten over je vak, construeer je voor jezelf en de ander opnieuw het waarom, hoe en wat.”

 

Project Details

DATUM

2017

KLANT

Dienst Justitiële Inrichtingen, Penitentiaire inrichting Nieuwersluis

OPDRACHT

Verzorg startbijeenkomsten over vakmanschap.

SECTOR

Overheid

“Dit wil ik vaker, met elkaar in gesprek zijn over hoe en waarom je bepaalde keuzes maakt in je werk.”

Deelnemer

“Wat een verademing om met jou samen te werken. Compliment voor hoe je een onderdeel samenvattend kunt afronden.”

Collega-trainer

“Bedankt voor de complimenten over ons aandeel als directie, maar zulke avonden maak je echt met elkaar. Ik was zeer enthousiast over jullie inbreng!”

Directeur opdrachtgevende organisatie