Project Description

Motivational Interviewing in de praktijk

Dat wil ik ook!

Training leefstijladviseurs BeweegKuur

Werkwijze
Balans & Motivatie gaf leefstijladviseurs van BeweegKuur een driedaagse training. Een BeweegKuur wordt meestal gestart door het uitschrijven van het recept ‘BeweegKuur’ door de huisarts. De leefstijladviseur is een eerstelijnszorgverlener met aanvullende competenties zoals coachingsvaardigheden, vermogen tot kennisoverdracht en het wegwijs maken in sport- en beweegvoorzieningen. Tijdens de training was er dan ook aandacht voor inhoudelijke kennis, kennis van het proces en projectmatig werken en ook motiveren/coachen was een belangrijk thema.

Resultaat
De deelnemers beschikken na de training over inhoudelijk kennis van de verschillende onderwerpen. Zij hebben handvatten gekregen voor projectmatig denken en werken. Ook gaan ze terug naar de werkpraktijk met inzichten en vaardigheden rond motivatie en gedragsverandering.

Gea over deze opdracht
“Ik mocht een map vol kennis en materialen tot leven brengen, zodat de deelnemers echt aan de slag kunnen. Het was belangrijk om daarbij het perspectief van de leefstijl adviseur telkens voor ogen te houden. Ik vond het een leuke uitdaging met mooi resultaat.”

Project Details

DATUM

2010-2011

KLANT

Hogeschool Utrecht

OPDRACHT

Training geven aan leefstijladviseurs van BeweegKuur.

SECTOR

Onderwijs, Zorg

“Dit is een dynamische training met inhoud! Nu voel ik me vaardig om aan de slag te gaan.”

Deelnemer