Mensen effectief begeleiden naar een gezonde leefstijl

Zorg

Motivational Interviewing (MI) is een gesprekstechniek die gericht is op duurzame gedragsverandering. De techniek wordt in de gezondheidszorg vaak gebruikt om patiënten te begeleiden bij afvallen, meer bewegen, stoppen met roken en het aanleren van ander gezond gedrag. MI versterkt niet alleen de intrinsieke motivatie van uw gesprekspartner, maar het zorgt ook voor beter contact met patiënten en meer opbrengst uit uw gesprekken.

Allerlei groepen in de gezondheidszorg hebben baat bij training in Motivational Interviewing. Huisartsen, praktijkondersteuners, fysiotherapeuten en tandartsen bijvoorbeeld, maar ook assistentes, receptionisten en andere beroepsgroepen die met patiënten te maken hebben.

Praten over je vak
Mensen in de zorg hebben te maken met een grote hoeveelheid regels en wetgeving. Er gaat veel tijd en energie zitten in administratieve en organisatorische taken. Het hoort erbij, maar het is niet waarom zij voor de zorg hebben gekozen. Met ‘Praten over je vak’ raak je het hart van de bevlogen zorgverlener. De methodiek maakt het aanwezige vakmanschap en de drijfveren binnen een team zichtbaar. Door ‘Praten over je vak’ kun je samen leren van de dagelijkse werkpraktijk, het aanwezige vakmanschap tot zijn recht laten komen en de samenwerking binnen een team verbeteren. Lees meer over het ontwikkelen van vakmanschap door ‘Praten over de je vak’. 

.

Kennismakingsworkshop
In een workshop van één of twee dagdelen leert u MI toepassen. U krijgt meer inzicht in de ambivalentie bij patiënten en leert daar mee om te gaan. Verder gaan we uitgebreid in op gedragsverandering, ontdekt u wat de basishouding van MI inhoudt en oefent u met het aannemen van die houding tijdens gesprekken.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Training
In een training van één of twee dagen leert u MI toepassen. We gaan in op motivatie, verandering en weerstand. U gaat aan de slag met de basishouding van MI en oefent uitgebreid met de aangeboden technieken. Belangrijke thema’s in de training zijn onder andere meeveren met weerstand, ambivalentie onderzoek, reflecteren en luisteren. Na de training kunt u de verantwoordelijkheid bij de patiënt laten, uw patiënt helpen zijn ambivalentie ten opzichte van verandering te onderzoeken en samen naar duurzame verandering toewerken.

Geïnteresseerd in een training voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Coaching on the job
Tijdens een coachtingstraject begeleiden we u bij het toepassen van MI. U leert MI meer en beter toe te passen in uw gesprekken. We maken gebruik van MITI-codering om uw gesprekken te analyseren en slijpen uw vaardigheden met korte oefeningen bij waar dat nodig is. Na het coachingstraject past u MI steeds beter toe en is de opbrengst van uw patiëntgesprekken sterk verhoogd.

Geïnteresseerd in een coachingstraject?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

De methodiek ‘Praten over je vak’ is door de politie ontwikkeld. Het lijkt op intervisie, maar het grote verschil is dat je samen met je directe collega’s aan de slag gaat. Jullie delen de omstandigheden: werkprocessen, systemen, reorganisatie, doelstellingen en doelgroepen. Welke invloed hebben de almaar veranderende omstandigheden op het vak? Hoe kun je dat goed uitoefenen? Door met collega’s en leidinggevenden op een gestructureerde manier te ‘praten over je vak’, kun je vakmanschap zichtbaar maken en samen ontdekken wat werkt.

Een of meerdere gezamenlijk gekozen casussen worden besproken tijdens een sessie van 2 tot 2,5 uur met 8 tot 12 deelnemers. Niet het resultaat staat centraal, maar de beslismomenten en keuzes die mensen maken. Het hoe en waarom. En wat we ervan kunnen leren. Zo bouw je aan een open klimaat en krijgen mensen oog voor kwaliteiten van collega’s. Dit versterkt vakmanschap, vertrouwen en de onderlinge band.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.