Aan de slag met co-creatie

Cocreatie

Bij co-creatie creëer je samen mogelijkheden en oplossingen voor vraagstukken. Ieders inbreng is waardevol. Door verder te bouwen op elkaars inbreng, ontstaan de beste ideeën. Deze manier van werken verbindt mensen met elkaar. Mensen bezitten veel meer creativiteit dan doorgaans wordt aangesproken, maar die vaak wel tevoorschijn komt in co-creatie. Samen creëren geeft energie. De beste ideeën maak je met elkaar. Waarom genoegen nemen met minder?!

Wat Balans & Motivatie kan betekenen
Bij co-creatie breng je mensen vaak letterlijk samen. Balans & Motivatie helpt bij de organisatie en bij het kiezen van een vorm die het creatieve proces goed ondersteunt. Denk bijvoorbeeld aan de innovatieve werkvorm World Café waarbij we een levendige dialoog opzetten rondom vragen die er echt toe doen.

Meer informatie of vragen over co-creatie?
Neem vrijblijvend contact op.