Betere resultaten – minder werkdruk

Onderwijs

In het onderwijs is contact met leerlingen belangrijk. U wilt natuurlijk dat uw lessen en de gesprekken met individuele leerlingen het leerproces bevorderen en de motivatie verbeteren. Motivational Interviewing (MI) helpt u daarbij. MI is gericht op duurzame gedragsverandering. Daarom wordt het in het onderwijs veel ingezet om leerlingen te begeleiden als zij het tempo niet bij kunnen houden, problemen hebben met hun motivatie of anderszins uitvallen.

Na een training Motivational Interviewing hebben leraren, conciërges, mentoren en afdelingshoofden meer zicht op de mogelijkheden van hun leerlingen. Ze kunnen de verantwoordelijkheid voor het maken van keuzes en het aandragen van oplossingen bij de leerling laten, boeken betere resultaten en ervaren meer werkplezier en minder werkdruk.

Praten over je vak
Mensen in het onderwijs hebben te maken met een grote hoeveelheid regels en wetgeving. Er gaat veel tijd en energie zitten in administratieve en organisatorische taken. Het hoort erbij, maar het is niet waarom zij voor het onderwijs hebben gekozen. Met ‘Praten over je vak’ raak je het hart van de bevlogen docent. De methodiek maakt het aanwezige vakmanschap en de drijfveren binnen een team zichtbaar. Door ‘Praten over je vak’ kun je samen leren van de dagelijkse werkpraktijk, het aanwezige vakmanschap tot zijn recht laten komen en de samenwerking binnen een team verbeteren. Lees meer over het ontwikkelen van vakmanschap door ‘Praten over de je vak’. 

.

Kennismakingsworkshop
In de kennismakingsworkshops van één of twee dagdelen staat MI centraal. U leert ambivalentie bij uw leerlingen herkennen en krijgt handvatten om met die ambivalentie om te gaan. Ook ontdekt u dat het aannemen van de basishouding van MI er tijdens gesprekken voor zorgt dat u beter contact krijgt met en aansluit bij uw leerling. Uiteraard komt ook gedragsverandering aan de orde.

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Twee- of driedaagse training
In de verdiepende trainingen leert u de vaardigheden die bij MI horen toe te passen. U leert veel over de basishouding van MI en oefent met de technieken. De oefeningen gaan over op motivatie, verandering en weerstand. We besteden onder andere aandacht aan ambivalentie onderzoek, luisteren, reflecteren en het meeveren met weerstand.

Na de training bent u in staat uw leerling de verantwoordelijkheid te geven over zijn of haar eigen proces. U kunt samen met uw leerling zijn of haar ambivalentie ten aanzien van verandering onderzoeken en zo aan duurzame verandering werken.

Geïnteresseerd in een training voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

Coaching on the job
Om MI in uw dagelijkse werk goed te kunnen toepassen, kan Balans & Motivatie u ook op uw werkplek coachen. We analyseren uw gesprekken met behulp van MITI-codering en werken daar waar nodig aan uw vaardigheden op het gebied van MI. Het gevolg daarvan is dat de opbrengst van uw gesprekken sterk verbetert.

Geïnteresseerd in een coachingtraject?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

MI-oefengroep
Balans & Motivatie begeleidt u bij het toepassen van MI binnen een kleine groep die op regelmatige basis samenkomt. De door u en uw groepsgenoten geleverde input vormt de leidraad in deze bijeenkomsten. We gebruiken uw input voor het bespreken van specifieke theorie en voor het doen van oefeningen. Na een bijeenkomst formuleert u voor uzelf opdrachten en doelen voor de tijd tot aan de volgende bijeenkomst. Daardoor dwingt u uzelf MI vaker en beter toe te passen en haalt u nog meer winst uit uw gesprekken.

Geïnteresseerd in een oefengroep?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.

De methodiek ‘Praten over je vak’ is door de politie ontwikkeld. Het lijkt op intervisie, maar het grote verschil is dat je samen met je directe collega’s aan de slag gaat. Jullie delen de omstandigheden: werkprocessen, systemen, reorganisatie, doelstellingen en doelgroepen. Welke invloed hebben de almaar veranderende omstandigheden op het vak? Hoe kun je dat goed uitoefenen? Door met collega’s en leidinggevenden op een gestructureerde manier te ‘praten over je vak’, kun je vakmanschap zichtbaar maken en samen ontdekken wat werkt.

Een of meerdere gezamenlijk gekozen casussen worden besproken tijdens een sessie van 2 tot 2,5 uur met 8 tot 12 deelnemers. Niet het resultaat staat centraal, maar de beslismomenten en keuzes die mensen maken. Het hoe en waarom. En wat we ervan kunnen leren. Zo bouw je aan een open klimaat en krijgen mensen oog voor kwaliteiten van collega’s. Dit versterkt vakmanschap, vertrouwen en de onderlinge band. 

Geïnteresseerd in een workshop voor uw organisatie of team?
Neem contact op met Gea van Andel voor de mogelijkheden.